Формування асортиментної стратегії

Основне завдання у формуванні асортиментної політики полягає у підвищенні економічної ефективності діяльності компанії в цілому.

Також завданнями асортиментної політики можуть бути задоволення запитів споживачів, оптимізація технологічної бази та досвіду фірми, завоювання нових клієнтів, освоєння нових сегментів ринку, розширення галузей виробництва і послуг фірми.

Асортиментна стратегія, як правило, може будуватись за чотирма основними напрямами: вузька товарна спеціалізація, товарна диверсифікація, товарна вертикальна інтеграція та товарна диференціація. Причому, не рідко успішні компанії використовують на практиці мікс декількох напрямків, розроблюючи власні шляхи економічного зростання.

Вузька товарна спеціалізація
Визначається роботою фірми на вузькому сегменті ринку та, відповідно, обмеженням сфери збуту продукції. Вузька товарна спеціалізація не завжди свідчить про недостатність ресурсів чи специфічність технологій виробництва або самих товарів, які не є розрахованими на широку аудиторію.

Причиною обрати вузьку товарну спеціалізацію за основний напрямок може слугувати і глибока сегментація ринку такого товару. Часто цю стратегію обирають невеликі фірми або компанії, що переживають період зміни ринків.

Товарна диференціація
Пов’язана з представленням фірмою своїх товарів чи послуг як відмінних від конкурентних, чимось особливих. Причинами для вибору такої стратегії можуть стати такі товарні показники як поліпшена якість, технологічна перевага, новітність розробок, відмінна сировинна база та ін. Особливістю товарної диференціації є те, що цей вид стратегії забезпечує впізнаваність товару, причому товарна диференціація може використовуватися і за наявності всього товарного різноманіття, яке пропонує фірма.

Товарна диверсифікація
Ця стратегія передбачає значне розширення асортименту продукції (послуг) та освоєння нових сфер виробництва. Нові товари та послуги можуть як продовжувати лінію попередніх, так і бути абсолютно не пов’язаними з ними. Така товарна політика убезпечує компанію від ризику раптового зниження попиту на один вид товару або кризових ситуацій в певній галузі. Перевагою товарної диверсифікації є можливість використання власного досвіду фірми (управлінського, маркетингового, виробничого) у поєднанні з напрацюваннями інших фірм, які успішно просувають товари новообраної категорії.

Вертикальна інтеграція
Зосереджена на просуванні компанії на ринку не по горизонталі, як два попередніх методах, а по вертикалі, тобто коли фірма освоює нові ланки виробничого процесу або нові товарні категорії одного напряму. Вертикальна інтеграція спрямовує компанію опановувати і контролювати усю галузь, від видобутку, закупівлі сировини, до шляхів збуту готових товарів. Таким чином, виробництво збільшує прибутки, адже є можливість заощадити на товарних угодах, знизити собівартість готового продукту, в той же час продаючи його по фіксованим ринковим цінам.