Основні положення ділової етики

Ділова етика − це сукупність неформальних правил, яких дотримуються компанії, провадячи свою діяльність. Хоча принципи ділової етики не зафіксовані на законодавчому рівні, але їх дотримання є важливим елементом ведення бізнес-діяльності.

Ділова етика будується на основі чесності керівництва компанії у відносинах із працівниками, клієнтами, діловими партнерами та конкурентами. Також вона охоплює вплив фірм на здоров’я людей, довколишнє середовище.

Американським соціологом Л. Хосмером були сформовані сучасні принципи етичної ділової поведінки, які мають за основу аксіоми світової філософської думки. Таких принципів існує десять:

1. Бізнесмену не слід ніколи робити того, що не входить у його  довгострокові інтереси або ж інтереси його компанії.

2. Ніколи не слід робити того, що не є насправді чесним, відкритим та істинним, про що не можна було б з гордістю розповісти на всю країну у ЗМІ.

3. Ніколи не слід робити того, що не сприяє формуванню відчуття “ліктя”, адже ми всі працюємо задля єдиної мети.

4. Ніколи не слід робити того, що порушує закон, адже у законодавстві відображені основні моральні засади суспільства.

5. Не слід робити того, що шкодить суспільству.

6. Не слід також робити того, що б ви не рекомендували зробити іншій у подібній до вашої ситуації.

7. Не слід робити того, що утискає права інших.

8. Підприємцю слід чинити так, щоб максимізувати прибуток у рамках закону із врахуванням вимог ринку і з повним врахуванням витрат. Дотримання цих вимог сприятиме максимальній ефективності виробництва.

9. Ніколи не слід робити того, що може зашкодити найслабшим у суспільстві.

10. Ніколи не слід робити того, що може обмежити право іншої людини на саморозвиток і самореалізацію.