Ознаки почерку лідера

Ми продовжуємо цикл матеріалів, присвячених визначенню професійних якостей та характеру людини за її почерком. Сьогодні мова піде про те, як за допомогою графологічної експертизи можна виявити людину із задатками лідера.

Почерк, що характеризує лідера відзначається великими заголовними літерами тексту, чіткістю, впевненістю написання літер. Лідер сміливо робить в словах переноси, а його підпис великий, з розмахом.

Натомість у звичайного старанного виконавця усі літери будуть приблизно однакової висоти та практично відсутні переноси, а підпис стиснутий, наче виконаний за певними правилами.

Також почерк лідера має характерну швидкість, невимушеність – це драйв, активність життєвої позиції. Сам розмір почерку у лідерів є порівняно великим, такі люди навіть у почерку демонструють своє «Я». Окрім того, слід звернути увагу на натиск почерку. Натиск − це опір, сила мотивації, енергія. Очевидно, що натиск при письмі у лідера теж буде значно більшим, аніж у пересічного кандидата.

Здатність людини до самостійного, подекуди нестандартного мислення виявляється у тому, що деякі літери у неї є оригінальними – не схожими на стандартні. Це також свідчить про високий інтелект, відсутності шаблонного підходу справи.

Нахил літер при письмі у лідерів, як правило, правий. Саме правий нахил почерку за умови, що інші характерні елементи для почерку лідера теж присутні, свідчить про прагнення такої людини рухатися вперед, розвиватися, демонструє спрямованість у майбутнє, роботу на результат.

Ми вже згадували про підпис. Саме цей елемент почерку є дуже важливим для людей, які займають керівні посади, адже їм часто доводиться візувати різноманітні документи та розпорядження. Якщо нахил підпису відрізняється від нахилу самого тексту – це свідчить про відмінності між внутрішнім світом людини і тим, як людина поводить себе в оточенні інших. Підпис, зроблений з нахилом назад, означає, що людина добре контролює свої емоції.

Чим більше незграбності у підписі, тим більше проявляється рішучість, сила характеру, амбітність людини. Прочерк, який є продовженням останньої букви, часто говорить про завзятість людини, її вміння постояти за себе.