Що таке консалтинг?

Навіть якщо ви далекі від бізнесу, вам неодноразово доводилося чути про різноманітні консалтингові фірми, консалтингові послуги. Але для тих, хто ніколи тісно не стикався з цим видом діяльності, «консалтинг» так і залишається просто загадковим і модним словом. Консалтинг (від англ. consulting) – це вид професійних послуг, що надаються клієнтам, які зацікавлені в оптимізації бізнесу. Консалтинг вирішує досить широке коло питань: ведення бізнесу, інвестиційна діяльність, управління бізнесом, фінанси та економіка підприємств, дослідження ринків збуту, руху цін тощо.

Спеціалізація консалтингових компаній може бути різною і обмежуватися одним напрямом або охоплювати максимальний спектр питань. У спрощеному розумінні консалтинг – це будь-яка допомога у вирішенні тих чи інших проблем діяльності підприємства, яка надається зовнішніми консультантами. Метою консалтингу зазвичай є поліпшення якості керівництва підприємством, підвищення ефективності роботи кожного працівника та компанії в цілому.

У чому ж полягає консалтингова діяльність? Робота фахівців-консультантів, перш за все, полягає в аналізі бізнес-процесів клієнта, обґрунтуванні перспектив розвитку бізнесу, а також використання організаційних, економічних і науково-технічних інновацій з урахуванням особливостей тієї чи іншої галузі та бізнесу клієнта. Консалтинг реалізується в різних формах: аналітична діяльність, прогнозування, власне консультації, ревізія діяльності клієнта, участь у діяльності клієнта (приміром, стратегічне планування, розробка та впровадження інформаційних систем тощо).

На сьогоднішній день найбільш популярними видами консалтингових послуг є наступні: юридичний консалтинг (зокрема у сфері оподаткування); аудит, бухгалтерський облік, звітність та ревізійна діяльність; управлінський консалтинг.

Консалтинг в Україні (с) Довільне розміщення матеріалів на сторонніх ресурсах без активного посилання на матеріал карається законом.